Aandachtsvelden

In het pastoraal programma is een onderscheid gemaakt in drie aandachtsvelden namelijk kerntaken, nabijheid en innovatief pastoraat.
Deze aandachtsvelden worden apart toegelicht.