MOV

Missie, Ontwikkeling en Vrede - MOV -

De werkgroep MOV was vele jaren actief binnen de parochie, echter sinds december 2016  is ze opgehouden te bestaan, er zijn geen vrijwilligers meer!

Het Jan Mulder Memorial Fund - JMMF- is opgericht om het werk van de Nijverdalse missionaris Jan Mulder (als Karmeliet werkzaam geweest op de Filippijnen) te gedenken en te blijven steunen. Jan Mulder overleed in 1992. De JMMF leden hebben het doel om jonge Filippinos, die van huis uit niet de mogelijkheid hebben om te studeren, te steunen in de vorm van studietoelagen. Zodat zij een priesteropleiding kunnen krijgen.
Jaarlijks - in oktober - wordt er een Filippijnenviering gehouden. Tijdens dit weekend staat een ontwikkelingsproject centraal dat wordt aangedragen door pater Anton Hoogland. Hij is onze Nijverdalse Missionaris en was bijna 40 jaar werkzaam op de Filippijnen. Daar heeft hij diverse werkzaamheden verricht, onder anderen: sociaal werk met een boerenorganisatie, pastoraal werk in San Francisco op het eiland Mindanao en als professor en opleidingsverantwoordelijke van een (Karmelieten)priesteropleiding in Manilla.
De collecte-opbrengst van de vieringen is dan voor het project.

Contactpersonen

Petra Akse

Klik hier om naar Innovatief pastoraat te gaan