Liturgisch beraad

Er is een liturgisch beraad actief. Zij bestaan uit afgevaardigden van de werkgroepen die onder het genoemde profiel vallen. Hun taak bestaat uit het coördineren van de werkzaamheden die door de werkgroepen worden uitgevoerd.