Ziekenzegening

Hiervoor dient u contact op te nemen met 
het parochiesecretariaat 61 23 79, of met
de uitvaart coördinator 06 19 65 51 80

 

Wanneer je als zieke een pastor wilt spreken

In ons pastorale werk merken we hoe belangrijk bezoek en aandacht kan zijn. Daarom zijn er ook bezoekvrijwillig(st)ers in de parochie actief. Voor ons als pastores is het belangrijk te weten wie een pastor wil spreken. In ons grote werkgebied weten we dat niet meer zomaar. Daarom het verzoek dat u zelf of uw familie / kennissen doorgeven als er bezoek van een pastor gewenst is. Dit kan zijn omdat iemand in het ziekenhuis is of thuis ziek is.
U kunt dit doorgeven aan het parochiesecretariaat. Zij nemen dan contact op met de pastores.

Wilt u ook doorgeven als iemand weer uit het ziekenhuis is en waar hij / zij dan verblijft. Elke week probeert één van de pastores naar het ziekenhuis te gaan voor bezoeken. Wij doen ons best u te bezoeken, maar wilt u ons dan op de hoogte (laten) stellen.

Contactpersonen

secretariaat Ant. v Padua

Klik hier om naar Kerntaken te gaan