Woord/Communie- en gebedsvieringen

Vieringen waarin leken voorgaan vinden regelmatig plaats. Vooral in weekends waarin geen eucharistieviering gepland staat. Gebedsvieringen vinden gemiddeld 1 keer per maand plaats.