Catechese

Catechese is het overdragen van de betekenis en de inhoud van het Christelijk geloof, door met elkaar in gesprek te gaan over het geloof.
De werkgroepen die onder het profiel catechese zijn ondergebracht hebben te maken met het geven van handen en voeten aan het geloof in relatie tot de ander.

Contactpersoon: Anneriek Korenromp e-mail: anneriekkorenromp@hotmail.com


De volgende werkgroepen zijn actief:

  • Dopen
  • Eerste Heilige Communie
  • Vormsel
  • Kindernevendienst
  • Kinderkerk
  • Oecumenisch beraad

Dopen
Indien u uw pasgeboren kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met het parochiebureau door een geboortekaartje te sturen of te bellen.
De vrijwilliger van de werkgroep doopvoorbereiding zal met u contact op nemen. Twee voorbereidingsbijeenkomsten gaan aan de doopviering vooraf, waarin de ouders van verschillende dopelingen o.l.v. de pastor en werkgroepleden met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de doop. Van de doopouders wordt verwacht dat zij deelnemen aan deze voorbereidingsbijeenkomsten.
Bij een doop op latere leeftijd vindt er een andere voorbereiding plaats. Daarvoor kunt u contact opnemen met het parochiebureau.
Contactpersoon: Anneriek Korenromp tel. 0548-520321 
e-mail: anneriekkorenromp@hotmail.com

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding van ouders en kinderen op de Eerste Heilige Communie gebeurt in samenwerking met de werkgroep, pastor en leerkracht(en) van groep 4 van de basisschool Klim-Op. Bij alle bijeenkomsten worden de ouders gezien als stimulans voor de kinderen. 
Dit jaar wordt er gestart met een nieuw communieproject. Vanaf de advent start de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De voorbereiding bijeenkomsten hebben een diverse invulling. Enkele voorbeelden zijn: een kerstspel, een zelf gespeelde musical over Mozes, de bruiloft van Kana, en zo nog enkele activiteiten meer. De werkgroep bereidt deze bijeenkomsten samen met de ouders van de communicanten voor, bijgestaan door een van de leden van het pastorale team.
Op de Klim-Op school zal relevante en eigentijdse Bijbelteksten met de kinderen van groep 4 worden doorgenomen. 
Wilt  u uw kind de Eerste Heilige Communie laten doen en volgt hij/zij geen lessen op de basisschool Klim-Op, neem dan aan het begin van het schooljaar contact op met onderstaande contactpersoon.
Contactpersoon: Grety Gerritsen tel. 0548-543327 e-mail: famgerritsen@concepts.nl

Vormsel
De voorbereiding van ouders en kinderen op het Heilig Vormsel gebeurt in samenwerking met de werkgroep, pastor en leerkracht(en) van groep 7/8 van de basisschool Klim-Op. Veelal gebeurt deze voorbereiding op school onder schooltijd. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd samen met de ouders. 
Contactpersoon: Grety Gerritsen tel. 0548-543327 e-mail: famgerritsen@concepts.nl

Kinderkerk
De kinderkerk is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De vieringen worden afgestemd op dit niveau in voor hen begrijpelijke taal. De viering wordt telkens in dezelfde vorm aangeboden zodat er een herhaling komt van de vaste elementen. Na de viering staat er ranja klaar voor de kinderen met een kleurplaat passend bij de viering en uiteraard koffie voor de ouders. Hiermee creëren we een ontspannen samenzijn. Wij hopen de stap naar verder kerkelijke gang zoals de Gezinsviering, Eerste Heilige Communie en Vormen te verbeteren. En hiermee de kerkgang laagdrempelig te maken. Wij versturen de uitnodigingen per mail aan de ouders van de dopelingen. En het wordt vermeld op de Facebookpagina ‘Dionysius in aktie’. Tevens komt de uitnodiging in de nieuwsbrief ‘het Kuierjournaal' van de basisschool Klim-Op te staan.           
Contactpersoon: Jeanette Bökkerink  tel. 0548-544011 e-mail: j.bokkerink@gmail.com

Kindernevendienst.
De vrijwilligers van de werkgroep kindernevendienst verzorgen meerdere keren per jaar tijdens de weekendviering voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een kindernevendienst. Zij werken vanuit een thema dat aansluit bij de weekendviering. De kinderen gaan naar een ruimte naast de kerk waar ze eerst luisteren naar een verhaal wat aansluit bij het thema. Daarna wordt er kort even met de kinderen gesproken over het verhaal en wordt er een knutselwerkje gemaakt. Dit mogen de kinderen mee naar huis nemen maar soms ook uitdelen in de kerk.
Contactpersoon: Jeanette Bökkerink tel. 0548-544011 e-mail: j.bokkerink@gmail.com

Oecumene
De vrijwilligers van het oecumenisch beraad onderhouden contacten met andere geloofsgemeenschappen binnen Rijssen om van elkaar te leren. Zij organiseren samen met die gemeenschappen een aantal oecumenische vieringen of bijeenkomsten per kalenderjaar.
Wilt u meer informatie dan kan de werkgroep Oecumene daarvoor benaderd worden.
Contactpersoon: Corien Bakker tel. 0548-515694 e-mail: albertcorien@ziggo.nl