Liturgie 2 (kerntaken)

  • Coördinatie en planning van koren voor vieringen in het jaar
  • Het stimuleren van koorinitiatieven, zoals uitwisseling met andere koren uit andere locaties
  • Waar gevraagd ondersteuning van koorrelaties met andere religies
  • Stimuleren van ideeën en initiatieven tot samenwerking  met overige leden van het pastoraatsteam en het locatieoverleg.


De koren die onder het profiel vallen
 

  • Gemengd Koor met een sectie dames en een sectie heren
  • Tussenkoor ‘Double Vision’
  • Jongerenkoor ‘Shout tot he Lord’
  • Kinderkoor ‘Onder de Regenboog’