Bijzondere vieringen

Schelpenviering :

Tijdens de doopviering wordt er een schelpje uitgereikt aan de dopeling met namen en geboortedatum. Dit schelpje wordt in de gedachteniskapel opgehangen, zodat iedereen kan zien wie er in onze kerk gedoopt is. Zodra het bord volgehangen is, worden alle kinderen uitgenodigd in een speciale viering en mogen de ouders de schelpjes meenemen naar huis.  

Gezinsviering :

De werkgroep Gezinsviering verzorgt vieringen voor jong en oud. Zo’n keer of acht per jaar stellen vrijwilligers samen met één van de pastores een viering samen. Soms met een heel eigen thema, soms rond een vast thema zoals Kerst of Pasen. Op school krijgen de kinderen een uitnodiging mee om deel te nemen aan de viering. De doelstelling is vieringen te organiseren in de taal van de kinderen en meer afwisseling te bieden. Daarmee hopen we dat ook de jongste kinderen iets meer begrijpen waar het in de kerk over gaat. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. Misschien heb jij of heeft u belangstelling om mee te helpen met de voorbereidingen? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Contactpersonen

Parochiesecretariaat

Klik hier om naar Nabijheid te gaan