Werkgroep doopvoorbereiding

Werkgroep doopvoorbereiding is momenteel in oprichting

De doelstelling van de werkgroep is om op een systematische manier de doopouders te helpen in de voorbereiding op het doopsel van hun kind. Dit tot ondersteuning van de dopende pastor. Hierbij gaat het om de uitwisseling van gedachten over de zin en de betekenis van het dopen als onderdeel van de geloofsopvoeding. De inhoud van de gesprekken wordt mede bepaald door de ouders. Er wordt tijdens de gespreksavonden gebruik gemaakt van interactieve werkvormen waarbij de leden van de werkgroep een begeleidende rol hebben. Er zijn voor elke doopviering twee voorbereidingsavonden, één met en één zonder pastor. Als u na de geboorte van uw kind een kaartje naar de pastorie stuurt dan neemt de werkgroep “doopvoorbereiding” vanzelf contact met u op.