Nabijheid 2

Caritas (PCI)
De plaatselijke afdeling van de H. Dionysius houdt zich o.a. bezig met:

  • Ondersteuning minima
  • Kerktelefoon
  • Presentje rond de Kerst voor 80+ en zieken van onze geloofsgemeenschap
  • Kledinginzameling voor de St. Mens in Nood (Sams kledingactie)

Voor een uitgebreide tekst van de PCI verwijzen wij naar de tekst vermeld elders in de site van de St. Marcellinusparochie: KLIK HIER

De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Jan van de Maat, tevens contactpersoon. Tel: 0548-519544
Jan Holtkamp
Jan Nollen
Agnes Abbink-Schabbink
 

Lourdeswerk
Deze werkgroep houdt zich bezig met (financiële) hulp voor personen die wensen deel te nemen aan een reis naar Lourdus.

De contactpersoon voor het Lourdeswerk is Annie Damveld. Tel: 0548-515783