Crèche

Kindercrèche

Mocht u, in bijzondere situaties, oppas voor uw kind wensen tijdens een viering, dan kunt u in de week daarvoor contact opnemen met het parochiesecretariaat.

- met Palmpasen
- presentatie van de Vormelingen
- toediening van het H. Vormsel
- tijdens de 1e H. Communievieringen
- met de JMMFviering
- met de Allerzielenviering
is er altijd crèche.

Kosten 1 euro per kind/gezin.
Deze opbrengst wordt jaarlijks overgemaakt naar een goed doel.
 In 2015 naar Stichting Doe een Wens.

Contactpersonen

secretariaat Ant. v Padua

Klik hier om naar Nabijheid te gaan