Collectanten

Het inzamelen van collectes tijdens de viering gebeurt door een groep van 13 collectanten. Zij dragen het geld naar het priesterkoor waar het als een medeoffer vanuit de kerk bij het altaar wordt geplaatst. De contactpersoon stelt een schema op en deze wordt in het parochieblad vermeld.