Caeciliakoor en St. Janskoor

Het Caeciliakoor bestaat uit ca 35 zangers en zangeressen en verzorgt afwisselend met DoReMI en Spirit de weekend-
vieringen.
Het koor  repeteert op de woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Naast het Caeciliakoor is er ook het St. Janskoor, speciaal in het leven geroepen voor "rouw en trouw".
In de praktijk betekent dat vooral "rouw".
Het koor bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen. 
Beide koren staan onder leiding van Jannie Ribbink.

Contactpersonen

Maryan Renooij