Dameskoor St. Caecilia

Het dameskoor verzorgt wekelijkse vieringen in het weekend en rouw- en trouwdiensten door de week. Ook verzorgen zij diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook begeleiden zij 1 maal per maand een viering op het Reggedal.

Dirigent: Gerard Braamhaar.

Contactpersonen: Ellen Spoelder en Marietje Hammer.