Dames- en Herenkoor

Per januari  2014 is het dameskoor en herenkoor bestuurlijk één koor geworden. Dat wil niet zeggen dat  er door beide koren altijd als gemengd koor aan de viering wordt deelgenomen. Zowel het dameskoor als het herenkoor verzorgen ook nog afzonderlijk de vieringen. Dat is voor beide koren 1 keer in de maand. Het dameskoor, oorspronkelijk in 1965 opgericht  als rouw- en trouwkoor, verzorgt dan ook de andere zondagse vieringen. Het dameskoor telt momenteel 22 leden.

Het  17 leden tellende herenkoor begeleidt buiten de maandelijkse vieringen ook de avondwake. Buiten de hoogtijdagen wordt er als gemengd koor meerdere keren aan de zondagvieringen deel genomen. Dit zal in de toekomst vaker het geval zijn. De koren begeleiden de vieringen met zowel Nederlandse missen en liederen als ook in het Latijn. Een enkele keer zingt het herenkoor Gregoriaans. Beide koren zingen afzonderlijk of als gemengd koor ook enkele keren in Krönnenzommer te Hellendoorn- het  ZGT ziekenhuis Almelo als ook in het Stadskwartier te Rijssen. In de zomerperiode is er een grote deelname van beide koren aan het Parochiekoor. Ook nemen diverse leden van beide koren deel aan oecumenische vieringen (vesperdiensten in de vastentijd en een oecumenische dienst in november)

De  repetities zijn voor het dames en herenkoor gezamenlijk op de dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur (met tussendoor de koffie/thee pauze) in het Parochieel Centrum  “De Rozengaarde”. Dat het ook na afloop van de repetitie gezellig kan zijn, bewijzen de vele leden die onder het genot van een drankje “nablijven”. De jaarlijkse uitjes bij de dames als de heren zijn ieder jaar weer heel  geslaagd.  De koren kunnen zeker nog wel nieuwe leden gebruiken. Dus iedereen is van harte welkom.

De dirigent van ons koor is Bert Korenromp.

Voorzitter is Jan Hesselman

Voor correspondentie:
H.Geuzendam  (secr.) Tel: 0548-518777
E-mailadres: hermangeuzendam@live.nl

Contactpersonen

Secretariaat Dames- en Herenkoor en Gemengd koor