BleSSing

Koor Shout to the Lord is in 2018 onder de naar BleSSing voortgezet. 

In 1997 is jongerenkoor Sjaloom opgericht. In 2009 is helaas in verband met een krimpend aantal leden het doek gevallen voor dit koor. Een aantal enthousiastelingen wilde toch graag een doorstart maken als zijnde een themakoor, welke bij thematische gelegenheden in het jaar (zoals o.a. Allerzielen, Advent, Kerst, Heilig Vormsel, presentatievieringen, thematische vieringen van woord en gebed en op verzoek van werkgroepen) ingezet zou kunnen worden. Vanuit de locatieraad en de geloofsgemeenschap werd hier positief en enthousiast op gereageerd. Sinds oktober 2009 is onze geloofsgemeenschap een mooi koor rijker geworden. Het koor bestaat uit 20 enthousiaste (jonge) dames variërend van de leeftijd van circa 13 tot 50+.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20:30 tot 21.30 uur in de kerk Na afloop wordt er gezellig koffie/thee gedronken. Het koor kent een informele sfeer en een nieuw lid voelt zich altijd erg snel thuis. De voornaamste doelstelling van ons koor is dat wij zingen tot eer en glorie van onze lieve Heer en geïnspireerd worden vanuit het Heilig evangelie. We brengen veel opwekkingsliederen ten gehore welke altijd makkelijk en lekker in het gehoor liggen. Daarnaast zingen we af en toe in een andere taal, maar het accent ligt op de Nederlandse kerkliederen. Het koor heeft een laagdrempelig karakter en er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Nieuwe leden zijn van harte welkom en je hoeft echt geen X-factor te bezitten om lekker bij ons te kunnen komen zingen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen Regine Klein Schaarsberg, email: reginekleinschaarsberg@gmail.com
 

Contactpersonen

Regine Klein Schaarsberg