Uitnodiging Het heilig Jaar

07-11-2015

UITNODIGING

Het Heilig Jaar, toegewijd aan de Barmhartigheid, staat voor de deur! In de Lambertusbasiliek in Hengelo letterlijk. Voor het Vicariaat Deventer heeft de Aartsbisschop van Utrecht, de Lambertusbasiliek aangewezen als de kerk waar een Heilige Deur geopend zal gaan worden. Dit op verzoek van Paus Franciscus die aan alle bisdommen in de wereld heeft gevraagd om een Heilige Deur te hebben. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid begint op 8 december 2015, op het Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis en zal duren tot het Hoogfeest van Christus Koning 2016.

Op zondag 13 december 2015 zal voorafgaand aan de Eucharistieviering van 11.00 uur, de Heilige Deur in de Lambertusbasiliek te Hengelo worden geopend door Mgr. H.W. Woorts, de hulpbisschop van Utrecht. Omdat dit een gebeurtenis voor het gehele vicariaat Deventer is, zijn pastores, besturen en parochianen van dit vicariaat van harte uitgenodigd om aan deze festiviteit deel te nemen. Bij deze verzoek ik u dan ook om deze uitnodiging in brede kring bekend te maken.

Op zaterdagavond 19 december 2015 om 19.30 uur zal er in de Lambertusbasiliek een Viering van Barmhartigheid worden gehouden. Deze gebedsviering staat in het teken van verzoening en tijdens de aanbidding van het Allerheiligste is er gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen of een gesprek te hebben met één van de aanwezige pastores. De avond zal worden afgesloten met de traditionele Candle Night. Jongeren uit de Lambertusgeloofsgemeenschap nodigen dan passanten uit om een kaars aan te steken in de kerk. Altijd een indrukwekkende gebeurtenis. Ook hier is iedereen van harte welkom.

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid is het de bedoeling om iedere derde zaterdag van de maand tijdens de Eucharistieviering in de Lambertusbasiliek van 12.00 uur, bijzondere aandacht te besteden aan dit Heilige Jaar. Er zal geprobeerd worden om dan een gezongen viering te hebben. Mochten er echter koren uit het vicariaat zijn die willen zingen tijdens die vieringen of pastores die voor willen gaan in de Eucharistie op die zaterdagen: zij zijn meer dan welkom! Wilt u zich aanmelden of heeft u suggesties, laat het ons weten via: contact@pastoraalteam.nl.

BLIJF NIET STAAN VOOR DE DEUR, MAAR KOM DOOR DE HEILIGE DEUR BINNEN!

WEES WELKOM!

Namens het pastoraal team van de Goede Herderparochie Hengelo,
Marc Oortman, pastoor/rector