Bezinning en bemoediging

16-11-2023

Barmhartig is Hij… (Lucas 1,50)

Als Maria in haar lofzang zingt over Gods barmhartigheid, dan sluit ze aan bij een rijke traditie in de Schrift. Het woord barmhartigheid is in het Hebreeuws een afleiding van het woord moederschoot. Bij alle mannelijke eigenschappen die aan God worden toedicht, is hier een uitermate vrouwelijk beeld. God heeft een moederhart. Hij bekommert zich als een moeder zich bekommert om haar kind in haar schoot en op haar schoot met een vanzelfsprekende onmiddellijke liefde. En Maria zingt over Gods barmhartigheid als ze net van de engel Gabriël de boodschap heeft ontvangen dat ze moeder wordt van Jezus èn nu op bezoek is bij haar zwangere nicht Elisabet.

Met Kerstmis vieren we dat Gods barmhartigheid onder ons zichtbaar is geworden in Jezus Christus. “Maar toen de goedheid en mensenliefde van God onze redder is verschenen, heeft Hij ons gered, niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen maar alleen omdat Hij barmhartig is.”(Titus 3,4-5). Jezus leeft ons Gods barmhartigheid voor en geeft die moederliefde van God aan ons door.

Huub Oosterhuis heeft in een lied gebaseerd op die andere mooie lofzang, namelijk van Zacharias, Gods barmhartigheid prachtig omschreven met ‘een schoot van ontferming.

Een schoot van ontferming is onze God.

Hij heeft ons gezocht en gezien.

Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren,

in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten op de weg van de

vrede.

 

Diaken Marc Brinkhuis