Gebed tot God om vrede en veiligheid

16-10-2023

Nederlandse bisschoppen roepen op tot gebed tot God om vrede en veiligheid
op voorspraak van Maria

Klik hier: Oproep tot gebed om vrede en veiligheid