Together: Samenkomst voor Gods Volk

27-09-2023

Op 4 oktober begint de bisschoppensynode in Rome over een synodale Kerk: communio, participatio, missio. “Zonder gebed geen synode” heeft paus Franciscus gezegd en alle gelovigen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bidden.

Een groep (jonge) christenen in Nederland geeft gehoor aan de oproep van Paus Franciscus om te bidden voor onze kerk. Door het hele land worden er op zaterdag 30 september 2023 oecumenische gebedsvieringen gehouden om in verbondenheid met ‘Together: Samenkomst van Gods Volk’ in Rome te bidden voor het synodale proces in onze kerk en voor de eenheid van alle christenen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene roept u van harte op om u aan te sluiten bij dit gebed.

Klik hier voor het gehele bericht en het gebed