Bezinning en bemoediging Allerzielen

19-10-2020

Allerzielen
We gedenken met Allerzielen de mensen die ons zo dierbaar zijn.
Maar het is ook goed om stil te staan bij de mensen
die verder moeten met hun leven.
Zij moeten hun weg vervolgen.
Een weg die hen vaak zwaar valt
met de pijn van het gemis in hun hart.
Het verlies van een dierbare voelt nog lange tijd als nog een rauwe wond
en elke aanraking, hoe klein ook, doet pijn.
Natuurlijk maakt de manier van verliezen
verschil in het rouwverwerkingsproces.
Soms kun je na een lang en zwaar lijden zeggen: het is goed zo.
Dat maakt het gemakkelijker erin te berusten.
Wanneer je iemand plotseling of veel te vroeg moet missen
kan je dat opstandig maken.
En toch moet je verder op je levensweg.
Hoe goed voelt het dan wanneer er mensen zijn
die met je mee trekken, die je niet aan je lot overlaten.
Zij kunnen de rouw, de pijn niet van je afnemen
maar hun medeleven kan de pijn wel wat verzachten.
We vieren Allerzielen:
onze gedachten gaan uit naar hen die ons lief waren,
waar we ons intens mee verbonden voelden en blijven voelen.
Deze dag is ook een dag waar we de verbondenheid
met de mensen om ons heen voelen.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn …
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat wij samen delen,
en op de weg die wij alleen gaan,
wij zijn met elkaar verbonden.

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in onze eigenheid en onze overeenkomsten.
Wij gaan verder met het leven,
verbonden met de mens om wie wij hier waren,
verbonden met elkaar om wie wij zijn.
                                                                            (Aart Mak)

We voelen ons met elkaar verbonden op deze
bijzondere dag.
Dat doet ons allen goed en geeft kracht om onze
weg te vervolgen.
Wilhelmien Wichers Schreur, pw.