Jubileumviering Pastor Weldam

05-07-2018

Op zondag 8 juli a.s. is het 50 jaar geleden dat pastor Weldam tot priester werd gewijd. Bovendien viert hij dan zijn 40-jarig verblijf in de Sint Antonius van Padua parochie in Nijverdal.
Om 10.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering in bovengenoemde kerk, waarin de jubilaris voorgaat.
Aansluitend is er een feestelijke receptie in het ZINiN-theater in Nijverdal waar u hem persoonlijk kunt feliciteren.

Namens onze parochie willen we de pastor een nieuw kazuifel aanbieden, we weten dat hij dit erg op prijs zal stellen.
U kunt deelnemen aan dit cadeau door uw bijdrage te storten op      bankrekening:   NL07 RABO 0120 9436 03,
R.K. Kerkbestuur St. Antonius van Padua,
o.v.v. cadeau pastor Weldam.