Jubileum Pastor Wichers Schreur

05-05-2017

 Wilhelmien Wichers Schreur, viert op vrijdag 12 mei haar 12 ½ jarig

jubileum als pastoraal werker.

Dit willen we graag met alle geloofsgemeenschappen vieren.

We nodigen u dan ook van harte uit voor de

gebedsviering op vrijdag 12 mei om 19.00 uur

in de H. Antonius Abt te Enter.

Na afloop van de viering kunt u haar onder het genot van een kop koffie feliciteren

in het Trefpunt te Enter.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,

 Mgr. A.J.J. Woolderink, pastoor