Aartsbisdom nieuwsbrief

04-05-2017

 

Logo

 

​AARTSBISDOM.NU
Nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht, nr. 147 (3 mei 2017)


ALGEMEEN

Mgr. Woorts bij herdenking heiligverklaring Martelaren van Gorcum
Vele gelovigen kwamen op 29 april naar Brielle voor de plechtige mis, waarmee werd herdacht dat paus Pius IX de Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden heilig verklaarde. Deze viering en de aansluitende bijeenkomst vormden tevens de start van het bedevaartseizoen van het nationaal bedevaartsoord Brielle. Bisschop Van den Hende van Rotterdam was hoofdcelebrant. De oud-bisschop van Rotterdam Van Luyn s.d.b. concelebreerde samen met onder anderen de Utrechtse hulpbisschop Woorts (bisschop-referent voor bedevaarten). Lees verder

Studiedag voor katholieke zorgprofessionals
Op 20 mei vindt de vijfde landelijke studiedag van de Katholieke Zorgprofessionals Nederland plaats. Diverse medische thema’s staan hoog op de politieke agenda: “Reden genoeg om samen deze onderwerpen te bespreken, te kijken wat de verschillende visies zijn binnen de maatschappij en te belichten hoe we hier vanuit katholiek perspectief naar kijken,” aldus de organisatie. “Tijdens deze dag vertellen we ook alles over het Netwerk voor Katholieke Zorgprofessionals want de officiële oprichting is een feit.” Thema’s voor de studiedag zijn:
• De NIPT: de test die snel en gemakkelijk is; of ligt het gecompliceerder?
• Orgaandonatie: donor tenzij?
• Voltooid leven: wat zijn de visies en waar staan wij in deze discussie?

De dag start om 10.00 uur met een Eucharistieviering en duurt tot 17.30 uur. Locatie: De Schaapskooi (Emmastraat 3 Hilversum), kosten € 20, aanmelden: klik hier.

Utrechtse kerken: oecumenisch symposium op Europadag
In Utrecht vindt op 9 mei een symposium plaats over de toekomst van Europa. Het wordt ingeleid met een oecumenische vesperviering in de Domkerk. “Het lijkt in de discussie over Europa alleen nog te gaan over tekortkomingen van de EU en over geld, waardoor de doelstellingen en de oorspronkelijke idealen uit het oog verloren worden,” aldus de organisatie, die bestaat uit de ‘drie Utrechtse kathedralen’ (de r.-k. St. Catharinakathedraal, de Oud-Katholieke St. Gertrudiskathedraal en de Protestantse Domkerk). Lees verder/aanmelden

Inspiratieboekje over Maria
De Maria-Ommegang van Bergen op Zoom, Maria van Sevenwouden in Bolsward, Maria van Ovezande, Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo, de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch, het Mirakel van Amersfoort, Maria ter Weghe in Haastrecht. Maria is overal, in alle bisdommen. En de verhalen ontroeren steeds weer, zeker als ze door vrijwilligers worden verteld. Dat gebeurt in het nieuwste Inspiratieboekje van Adveniat dat geheel in het teken staat van Maria. Het boekje bevat Maria-verhalen, met de vindplaatsen van Maria in de Bijbel, met een toelichting op Mariafeesten, met gebeden en gedichten. Ook opgenomen: een boeiend verhaal van mgr. Woorts, referent voor de bedevaarten, over de Moeder van Altijddurende Bijstand.

‘Maria, Moeder van ons allemaal’, 42 pagina’s, losse verkoop:€ 5,95 per stuk, bij 100 exemplaren of meer € 1,30 per stuk (alleen bij www.adveniat.nl).

Paus Franciscus over Roepingenzondag: ‘blijf bidden dat de Heer arbeiders voor de oogst stuurt’
Zondag 7 mei wordt in de R.-K. Kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Voor deze 54ste Roepingenzondag heeft paus Franciscus als thema gekozen: ‘Voor de zending door de Geest voortgestuwd’. De geautoriseerde Nederlandse vertaling van zijn boodschap voor deze dag is nu beschikbaar. “Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn,” schrijft de paus. Hij zegt dat de leerling “eenvoudigweg wordt geraakt en veranderd door de vreugde dat hij zich geliefd weet door God en deze ervaring kan hij niet voor zichzelf houden.” Lees verder

Open Kloosterdagen op 10-11 juni
In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten dan hun deuren open. De Open Kloosterdagen hebben dit keer als motto ‘In-zicht in onze spiritualiteit’. “Er is speciale aandacht voor de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven,” aldus de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Lees verder

Vragenlijst voor Bisschoppensynode over jongeren naar de parochies
In oktober 2018 wordt in Rome de 15de Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies. Lees verder


MALIEBAAN

Kardinaal Eijk wijdt 6 mei transeunt diaken
Wijdeling wordt nieuwe jongerenwerker aartsbisdom
Kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 6 mei door handoplegging en gebed Jesús Mauricio Meneses Santiago tot transeunt diaken wijden. Mauricio Meneses werd op 6 juli 1984 geboren in Norte de Santander (Colombia). Hij is student aan de priesteropleiding het Ariënsinstituut. De wijdingsplechtigheid vindt om 11.00 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht. Per 1 juli 2017 wordt Mauricio Meneses benoemd tot jongerenwerker van het Aartsbisdom Utrecht. Het betreft een aanstelling voor 0,5 fte. Hij krijgt per diezelfde datum ook een halftijds benoeming in het pastorale team van de parochie HH. Martha en Maria (Baarn en omgeving). Lees verder

Diakenwijding priesterstudent Ronald den Hartog
Kardinaal Eijk zal op zondag 21 mei door handoplegging en gebed Ronald den Hartog tot diaken wijden. De wijding vindt plaats tijdens een plechtige Eucharistieviering in de kapel van priester- en diakenopleiding Bovendonk, een opleiding in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Den Hartog is priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht en volgt zijn opleiding aan Bovendonk in Hoeven. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut en rector Schnell van Bovendonk nodigen belangstellenden van harte uit om deze plechtigheid mee te vieren. In deze tijd van voorbereiding vragen ze om gebed voor de wijdeling. De viering in de kapel van Bovendonk (Hofstraat 8 te Hoeven) begint om 15.00 uur.

Gidsen van het Gilde Utrecht bezoeken bisschopshuis
Enkele tientallen gidsen van het Gilde Utrecht bezochten op 26 april het bisschopshuis aan de Maliebaan. Zij werden ontvangen door mgr. Woorts, die hen een rondleiding gaf door enkele ruimtes van dit pand, waaronder de fraaie neogotische Willibrordkapel. Daarbij vertelde mgr. Woorts de gidsen over de historie van het gebouw. Lees verder


BISDOMNIEUWS

Ontmoetingsdag kerktoetreders in Utrecht
Veertien mensen die in het Aartsbisdom Utrecht de afgelopen twee jaar zijn toegetreden tot de R.-K. Kerk, kwamen op zaterdag 23 april bijeen in Utrecht. Daar werd door het aartsbisdom een ontmoetingsdag voor deze ‘nieuwe katholieken’ gehouden. De deelnemers varieerden in leeftijd van 32 tot 82 jaar, maar allen waren blij met de stap die ze hebben gezet. Ze werden ontvangen in het bisschopshuis. Na een Eucharistieviering in de kapel volgde een rondleiding door het bisschopshuis. ‘s Middags bezocht de groep Museum Catharijneconvent, waarna de dag werd afgesloten met het bidden van de vespers. Lees verder

Afscheid missiesecretaris Ina van de Bunt-Koster
Ina van de Bunt-Koster, diocesaan diaconaal werker en missiesecretaris van het Aartsbisdom Utrecht, nam op 21 april afscheid: zij gaat met pensioen. Collega’s uit haar werkveld waren daarvoor naar de afscheidsreceptie in Dijnselburg (bij Zeist) gekomen. Daar spraken drie mensen uit de diaconale praktijk en de missiewereld: Jorge E. Castillo Guerra (Nijmegen Institute for Mission Studies van de Radbouduniversiteit), Ria Doornbusch (pastoraal werkster in het aartsbisdom) en Jan Maasen (missiesecretaris bisdom Rotterdam). Namens het bestuur van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling en de bisdomstaf sprak mgr. Hoogenboom enkele afscheidswoorden. Lees verder

Kinderkamp, tienerkamp en jongerenreis: meld je nu aan!
Inschrijving kinderkamp verlengd
In de zomer van 2017 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinderkamp (8 t/m 12 jaar), tienerkamp (12 t/m 16 jaar) en jongerenreis (16-30 jaar). De kinderen buigen zich van 5 t/m 10 augustus in Ermelo over het thema ‘Koning(in) voor een week!’. De tieners gaan van 6 t/m 12 augustus naar het Duitse Birgelen en de jongeren reizen in juli naar Israël. Aanmelden voor deze initiatieven is nog mogelijk! (NB De inschrijving voor het kinderkamp is verlengd tot 15 mei.)

- Klik hier voor meer informatie over het kinderkamp (aanmelden: uiterlijk vóór 15 mei)
- Klik hier voor meer informatie over het tienerkamp (aanmelden: uiterlijk 1 juli)
- Klik hier voor meer informatie over de jongerenreis (aanmelden: vóór 28 mei)

Tarcisiusdag: diocesane misdienaarsdag op 1 juli
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert zaterdag 1 juli weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de pastorale teams zijn die dag van harte welkom in Utrecht. Daar is na een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal een actief en inhoudelijk programma in het centrum van de stad. De dag eindigt bij het bisschopshuis, waar drinken en broodjes klaar staan. Ook kunnen de misdienaars met de bisschop(pen) op de foto op het bordes van het aartsbisschoppelijk paleis!

De kosten zijn € 5 per persoon, aanmelden kan bij Ben Lokate: lokate@aartsbisdom.nl / tel.: 030 2361570.


NIEUWS UIT DE PAROCHIES

Amersfoort: oecumenische gebedsviering bij Dodenherdenking
In de Sint Ansfriduskerk te Amersfoort (Jacob Catslaan 28) is op donderdag 4 mei van 18.00-18.40 uur vanwege Dodenherdenking een oecumenische gebedsviering. Met stilte, woord, gebed en muziek worden de doden herdacht. De viering is een gezamenlijk initiatief van de Sint Ansfriduskerk en de protestantse wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid. Voorgangers zijn ds. Jan van Baardwijk (Bergkerk), ds. Leo Koffeman (Fonteinkerk), vicaris Mariëlle Jochemsen (Nieuwe Kerk) en parochiaan Arie van de Wiel (Sint Ansfriduskerk). De Amersfoortse burgemeester Bolsius zal bij de viering aanwezig zijn. Aansluitend kan men desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.

Heringebruikname H. Nicolaaskerk Baarn na restauratie
Na afronding van de derde restauratiefase van de H. Nicolaaskerk te Baarn (parochie HH. Martha en Maria), waarbij het gebouw sinds medio 2016 gesloten was, is de kerk zondag 30 april met een Eucharistieviering opnieuw in gebruik genomen. Hoofdcelebrant was kardinaal Eijk. Pastoor Skiba van de HH. Martha en Mariaparochie concelebreerde, evenals onder meer zijn voorganger pastoor Huitink. Lees verder en bekijk de foto’s

Amersfoort: Vrouwevaert in alle vroegte
In 1444 maakt de vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van deze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Diaken Frank Sieraal van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort: “Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de ‘Vrouwevaert’ op zaterdag 27 mei.” De start is om 7.30 uur met een viering van Woord en gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ‘t Zand 13. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren. Na deze voettocht is er een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend een kop koffie.

Meer informatie: jfrcsieraal@kpnmail.nl, tel.: 033 4729438.

Parochiereis naar Azerbeidzjan
Vanuit de Titus Brandsmaparochie organiseert pastoraal werker Guido Dieteren van 8 t/m 22 september een parochiereis naar Azerbeidzjan. “Vanwege de vele bezienswaardigheden belooft het een heel speciale reis te worden, waarbij u geen toerist bent, maar nog een ware reiziger, die overal gastvrij onthaald wordt,” aldus Dieteren. Azerbeidzjan heeft een indrukwekkende natuur; daarnaast is er veel cultureels te bezichtigen. Uniek is de Shekikerk uit de eerste eeuw, de alleroudste christelijke kerk ter wereld. De nadruk tijdens deze reis ligt op het reizen met elkaar vanuit een Bijbels-religieuze achtergrond. Meer informatie: Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl of in de flyer, klik hier.


AGENDA

Bisdombedevaart naar Banneux in mei
“Bedevaarten zitten het Aartsbisdom Utrecht in het bloed, zo kunnen we op diverse plaatsen lezen. En dit klopt inderdaad. Diverse regio’s maken zich alweer op voor de bedevaarten naar Banneux,” zo weet pastor B. Wolters, al jarenlang betrokken bij bedevaarten naar deze Belgische bedevaartsplaats. Van 26 t/m 30 mei 2017 pelgrimeert het aartsbisdom samen met het bisdom ‘s-Hertogenbosch naar Banneux. Pastor Wolters: “Door inzet van vele vrijwilligers kan de prijs van dit vijfdaagse triduüm op € 305 gehandhaafd blijven.”

Aanmelden kan bij de plaatselijke vertegenwoordiging. Als er geen plaatselijke vertegenwoordiger is, kunt u mailen met pastor Wolters: bwolters24@outlook.com

Bedevaart naar Echternach
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2017 een bedevaart naar Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze korte pelgrimage (5 en 6 juni) voert naar het graf van de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. De springprocessie zelf vindt plaats op dinsdag 6 juni. Hieraan doen jaarlijks twaalf- tot veertienduizend pelgrims mee. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. De bedevaart wordt begeleid door de huidige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk.

Meer informatie/aanmelden: klik hier

60-jarig priesterjubileum kardinaal Simonis
Kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht, viert in 2017 zijn 60-jarig priesterjubileum. Op uitnodiging van kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht, zal kardinaal Simonis dit jubileum op 18 juni 2017 in Utrecht vieren met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal. Daarna wordt er voor genodigden een receptie met lunch georganiseerd in een nabijgelegen accommodatie.

Meer agenda

Aartsbisdom.nu is de digitale nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht verspreidt onder bestuurders, vrijwilligers en professionals in de parochies. Ieder die daar belang in stelt kan zich abonneren op deze nieuwsbrief (of het abonnement beëindigen) door een mail te sturen naar redactie@aartsbisdom.nl. Aan de berichtgeving in deze nieuwsbrief, die met zorg wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie: Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht

Overname van berichten uit deze nieuwsbrief is toegestaan met bronvermelding en met respect voor rechthebbenden van eventueel geciteerde bronnen.

© Aartsbisdom Utrecht, 2017