Nieuwsbrief 144 Aartsbisdom

23-03-2017

AARTSBISDOM.NU
Nieuwsbrief van het Aartsbisdom Utrecht, nr. 144 (22 maart 2017)

ALGEMEEN

Toewijding Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria
De bisdommen in Nederland worden op zaterdag 13 mei (gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima) door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden tijdens een vesperviering in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden. Lees verder

Video: kardinaal Eijk over geloof en zorg
“Dit zijn de uitdagingen voor onze tijd, maar ik acht ze niet onoverkomelijk,” zegt kardinaal Eijk in het laatste filmpje in een reeks van zes video’s over geloof en zorg op het multimediakanaal katholiekleven.nl. De kardinaal gaat in op de plaats die zorg heeft in het geloof en spreekt over het verschil tussen zorg en hulpverlenen. Lees verder en bekijk de video

TV-Mis en Geloofsgesprek 19 maart nog terug te kijken
De rechtstreekse Eucharistieviering op tv kwam op 19 maart vanuit de St. Maartenskerk te Maartensdijk (parochie HH. Martha en Maria). Hoofdcelebrant was rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut, met hem was ook het Geloofsgesprek vooraf. Bij de viering was de officiële replica aanwezig van het beeld van OLV van Fatima uit de Verschijningskapel aldaar.

Beide uitzendingen zijn online terug te kijken:
- Klik hier voor de Eucharistieviering
- Klik hier voor het Geloofsgesprek

Videoverslag Stille Omgang op katholiekleven.nl
Op de avond van 18 maart kwamen duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang woonden zij een van de twintig feestelijke Eucharistievieringen bij in een van de zeven binnenstadskerken. De jongeren onder de pelgrims volgden in de Mozes en Aaronkerk hun eigen programma en viering. Het videokanaal van de Bisschoppenconferentie, katholiekleven.nl, publiceerde een videoverslag: klik hier.

Wilt u op de hoogte blijven over het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief van katholiekleven.nl via contact@katholiekleven.nl.

Bisschoppen roepen op te geven aan Giro555 en te bidden voor slachtoffers hongersnood
Op 6 maart 2017 is er een Nationale Actie van start gegaan voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 t/m 29 maart. Lees verder

Volleybaltoernooi voor R.-K. tiener- en jongerengroepen
RKJ Leiden organiseert op 7 mei een landelijk volleybaltoernooi voor R.-K. tiener- en jongerengroepen in sporthal ‘De Fluit’ in Leidschendam. De dag begint om 10.00 uur met een H. Mis in de parochie van de Heilige Lodewijk aan de Steenschuur 19 te Leiden. Het toernooi start om 12 uur. De teams moeten uit minimaal 6 spelers bestaan waarvan minstens 2 dames. Er zijn twee poules, een voor tieners van 12 t/m 15 jaar en een poule voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Teams kunnen zich vóór 16 april aanmelden via rkjvolleybaltoernooi@gmail.com met vermelding van teamnaam, of het om een tiener- of jongerenteam gaat en het nummer van de contactpersoon. De kosten bedragen € 40 per team. Meer informatie: klik hier

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA
De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Daarmee is het de consultatie met de meeste reacties ooit. SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook de parochies deze informatie over verhuizen en overlijden, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft inmiddels een aanvullend pleidooi gestuurd aan minister Plasterk om facilitering van kerken niet stop te zetten maar de SILA-systematiek te handhaven en blijft in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp.


MALIEBAAN

Ruim aandacht voor Veertigdagentijd in maarteditie bisdomblad ‘Op Tocht’
In het maartnummer van ‘Op Tocht’ spreken pastoor Tuan (parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort) en mgr. Woorts over hun band met de Matthäus Passion. Aanleiding vormt de uitvoering in Hoogland op zondag 2 april, die zij bij zullen wonen. Daarnaast bevat deze editie van het bisdomblad de integrale ‘Vastenbrief’ van kardinaal Eijk, getiteld ‘De gunstige tijd’. En er is aandacht voor het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ dat rond de vierde zaterdag in de Veertigdagentijd (25 maart) wordt georganiseerd – ook in diverse parochies in het aartsbisdom. Lees verder

Voortzetting Shalom in Aartsbisdom Utrecht niet mogelijk
De afgelopen tijd heeft het Aartsbisdom Utrecht met de hulp van deskundigen alle juridische mogelijkheden onderzocht om een verblijfs- en werkvergunning te krijgen voor de leden van Shalom in de parochie Zalige Titus Brandsma. Vanwege de huidige regelgeving en omstandigheden is voortzetting van de missie van Shalom, een religieuze gemeenschap uit Brazilië, helaas niet mogelijk gebleken. Dat betekent dat nu ook pater Aristoteles terugkeert naar Brazilië. Hij was het enige lid van Shalom dat nog in Renkum verbleef. De gemeenschap Shalom, het Aartsbisdom Utrecht en de parochie Zalige Titus Brandsma betreuren deze uitkomst ten zeerste. Lees verder

BISDOMNIEUWS

Passion: aanmelden kan tot 30 maart
Wereldjongerendag 2017 op Palmzondag
Paus Franciscus heeft de Wereldjongerendag van dit jaar als thema gegeven: ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!’ (Lc 1, 49) uit het Magnificat (de lofzang van Maria). In het Aartsbisdom heet deze jaarlijkse WJD op Palmzondag (dit jaar op 9 april): Passion. De dag vindt plaats in Dijnselburg (Amersfoortseweg 10 Zeist) en begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering met als celebrant kardinaal Eijk. Aansluitend zijn er diverse activiteiten rondom het WJD-thema. Ook is er ruimte voor ontmoeting met andere jongeren, bezinning, verdieping en voor de actieve jongeren zijn er bovendien sportieve activiteiten. Passion wordt afgesloten met een aanbidding en avondeten. De eigen bijdrage voor deze dag is € 5.

Meer informatie/aanmelden: klik hier

Emeritus hoofdvlootaalmoezenier A.P. van Diemen overleden
Te Wassenaar is op 8 maart overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Petrus van Diemen, priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Uithoorn op 4 maart 1927. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1952 was hij achtereenvolgens priester-assistent te Enter (1952-1956), kapelaan te Montfoort (1956-1960) en priester-assistent te Utrecht (1960-1965, parochie Heilige Gertrudis). Lees verder

NIEUWS UIT DE PAROCHIES

‘24 uur voor de Heer’ in parochies Aartsbisdom Utrecht
In 2014 nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden op de vierde zaterdag in de Veertigdagentijd, onder de uitdagende titel ‘24 uur voor de Heer’. Deze gebedsdag vindt ook in 2017 plaats, het thema is dit keer ‘Ik wil liever barmhartigheid’ (Mt. 9,13). Diverse parochies in het Aartsbisdom Utrecht geven gehoor aan de oproep van paus Franciscus om deze dag te organiseren: zo organiseren de vier parochies van de stad Utrecht (Salvator – Martinus – Ludgerus – Gerardus Majella) net als de parochie Licht van Christus het ‘Festival van Vergeving, op Weg naar Pasen’. De St. Paulusparochie houdt een 12-urige nachtelijke eucharistische aanbidding in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. En in Baarn (parochie HH. Martha en Maria) is de replica aanwezig van het beeld van O.L.V. van Fatima dat deze maanden door het aartsbisdom reist.

- Klik hier voor het programma van de Utrechtse parochies in de St. Catharinakathedraal
- Klik hier voor het programma van de parochie Licht van Christus
- Klik hier voor het programma van de St. Paulusparochie
- Klik hier voor het (voorlopige) programma van de parochie HH. Martha en Maria (blader naar blz. 18)

Gebed voor martelaren en vrede in Apeldoorn
Voor de zevende keer organiseert de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 4 april van 19 tot 21 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18) de jaarlijkse oecumenische gebedsdienst voor de martelaren. Dit keer is de aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk Mor Polycarpus de voorganger. Hij wordt geflankeerd door hoogwaardigheidsbekleders van onder andere de R.-K. Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Koptische Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

‘De Passie’ in de St. Paulusparochie
In de St. Paulusparochie (Groenlo e.o.) wordt in de Goede Week twee keer ‘De Passie’ uitgevoerd. Deze voorstelling met moderne Nederlandstalige muziek vertelt het lijdensverhaal van Jezus in woord, muziek en beeld. Er is een groot, parochie-breed projectkoor gevormd en ook vele andere vrijwilligers, allen parochianen van de St. Paulusparochie, zijn actief om deze Passie te laten horen en zien. Een boekje in kleur met teksten en afbeeldingen is verkrijgbaar voor twee euro. Naast de Bijbelteksten en de liederen zijn meditaties opgenomen. Na afloop van ‘De Passie’ wordt een deurcollecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

- dinsdag 11 april in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo (Kerkstraat 8), aanvang 20.00 uur.
- donderdag 13 april in de H. Caeciliakerk te Rietmolen (Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34), eveneens om 20.00 uur.

AGENDA

Chrismamis
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 12 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In de uitnodiging schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Van harte hoop ik dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.”
Tijdens de Chrismamis zullen dit keer twee priesterstudenten die dit jaar worden gewijd, Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago, hun zogeheten professio fidei afleggen; zij spreken bij het altaar de geloofsbelijdenis uit en bezegelen met een eed dat zij het geloof in Christus volgens de leer van de Kerk zullen verkondigen.
Evenals vorig jaar worden de vertegenwoordigers van alle locaties uitgenodigd om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn en de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn.

Meeleefdagen in de Goede Week
Priester worden in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God. Je wordt door Hem geroepen, soms zelfs tegen wil en dank. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou roept om priester te worden. Daarom worden tijdens de Goede Week meeleefdagen georganiseerd voor jonge mannen tussen 17 en 40 jaar.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Ontmoetingsdag Diocesane Gebedskring om Roepingen
De ontmoetingsdag voor de leden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 mei in Utrecht. Leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en andere leden van de gebedskring uit het Aartsbisdom Utrecht te ontmoeten. De dag begint om 11 uur met het bijwonen van de diakenwijding van Mauricio Meneses Santiago in de Utrechtse St. Catharinakathedraal en de aansluitende receptie in de nabijgelegen Nicolaïkerk. Meneses Santiago wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding. Na de lunch is er een kort middagprogramma, bestaande uit onder meer een toespraak door rector Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en een getuigenis van Mauricio Meneses Santiago. De ontmoetingsdag wordt afgesloten met een borrel. Aanmelden (i.v.m. de catering): vóór 1 mei bij rector Kuipers, rector@ariensinstituut.nl.

Bedevaart naar Echternach
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2017 een bedevaart naar Echternach, waar elk jaar de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze korte pelgrimage (5 en 6 juni) voert naar het graf van de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. De springprocessie zelf vindt plaats op dinsdag 6 juni. Hieraan doen jaarlijks twaalf- tot veertienduizend pelgrims mee. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. De ⁠bedevaart wordt ⁠begeleid ⁠door ⁠de ⁠huidige ⁠aartsbisschop ⁠van ⁠Utrecht, kardinaal ⁠Eijk.

Meer informatie/aanmelden: klik hier

Meer agenda

Aartsbisdom.nu is de digitale nieuwsbrief die het Aartsbisdom Utrecht verspreidt onder bestuurders, vrijwilligers en professionals in de parochies. Ieder die daar belang in stelt kan zich abonneren op deze nieuwsbrief (of het abonnement beëindigen) door een mail te sturen naar redactie@aartsbisdom.nl. Aan de berichtgeving in deze nieuwsbrief, die met zorg wordt samengesteld, kunnen geen rechten worden ontleend.

Redactie: Dienst Communicatie Aartsbisdom Utrecht

Overname van berichten uit deze nieuwsbrief is toegestaan met bronvermelding en met respect voor rechthebbenden van eventueel geciteerde bronnen.

© Aartsbisdom Utrecht, 2017