Behoud van goede ledenadministratie

19-01-2017

Voor het behoud van een goede ledenadministratie !
Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling !

Geachte parochianen,

In dit artikel vragen wij uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan hebben voor onze ledenadministraties.

Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de Gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie).

Volgens de bestaande regeling krijgt SILA adreswijzigingen automatisch door van de Gemeente en via een digitaal systeem krijgt ook de parochie deze informatie, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft. Dit systeem helpt ons om de ledenadministraties actueel te houden. Als bijvoorbeeld na het verdwijnen van de SILA-regeling een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de Gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan. Ook om kinderen en ouders persoonlijk uit te kunnen nodigen voor de Eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel, om jongeren te kunnen benaderen voor jongerenactiviteiten, noem maar op, is een actueel ledenbestand van essentieel belang !

En, ook heel belangrijk: een actueel ledenbestand is een noodzakelijk instrument voor het jaarlijks organiseren van de “Aktie Kerkbalans” om financiële middelen te verwerven.

Alvorens de regeling definitief te beëindigen, heeft de overheid nog een internetconsultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017 en waardoor u kunt reageren op het voornemen om SILA niet langer deze voor onze parochie zo belangrijke gegevens te verstrekken. Met de Nederlandse Bisschoppen vragen wij aan al onze parochianen om gebruik te maken van deze internetconsultatie en zo van zich te laten horen !

Onderstaand vindt u de instructie hoe u dit stap voor stap kunt doen en ook welke argumenten u daarbij zou kunnen gebruiken. Deelname aan de internetconsultatie wordt van harte aanbevolen omdat dit een uitgelezen kans is de besluitvorming over de SILA-regeling positief te beïnvloeden in het voordeel van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, in het bijzonder in het voordeel van onze eigen parochie.

Bestuur Sint Marcellinusparochie.

Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over de SILA-regeling 

1. Ga naar de internetpagina:

https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen

Middels deze pagina kunt u deelnemen aan de consultatie inzake de SILAregeling.

2. Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: Reageer op consultatie Klik op: Geef uw reactie op deze consultatie >

3. In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan: Vraag Wilt u reageren op deze

    regeling ? Dan kunt u hier uw reactie geven.

    In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking van adresgegevens

    door de burgerlijke gemeentes aan de SILA moet blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden

    De volgende argumenten kunnen u hierbij helpen:

  • Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden;
  • SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede administratie te voeren;
  • SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de ledenadministratie;
  • Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken;
  • SILA is veilig omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.

4. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op Verder > (u hebt dan “stap 1”afgerond).

5. U hoeft geen bestand toe te voegen (dat is “stap 2”, die u hiermee kunt overslaan door

    opnieuw op Verder > te klikken).

6. Bij “stap 3”voert u twee maal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in.

    (Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke

    gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending).

    Als u ermee akkoord gaat dat uw reactie onder vermelding van uw organisatienaam of

    voorletter, achternaam en plaats wordt gepubliceerd op de website, dan kunt u dat

    onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst: “ik ga ermee akkoord dat mijn reactie

    openbaar is”. Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar

    het door u opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de

    consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus van

    belang dat u uw e-mailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de

    bevestigingsmail.

7. Tot slot klikt u op Verder > om uw deelname aan de internetconsultatie af te ronden.

Reageer (snel) vóór 3 februari 2017, want op die datum sluit de internetconsultatie. Uw deelname is van groot belang ! Hartelijk dank hiervoor.

Bestuur Sint Marcellinusparochie.