Activiteiten

nieuwe beleid van kardinaal Eijk - 00:00

31-01-2023 - Nijverdal

Het nieuwe beleid van kardinaal Eijk . . .

In de Tubantia van maandag 7 november stond een groot artikel over het beleid van kardinaal Eijk met betrekking tot de vieringen in het weekend.

Zoals we weten is er een schreeuwend gebrek aan priesters in het aartsbisdom. Om daarin te voorzien zijn naast de H. Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen ingevoerd. Op die manier is het mogelijk om in het weekend, als er niet voldoende priesters beschikbaar zijn, alsnog de H. Communie te ontvangen.

In zijn nieuwe beleidsplan “Blijft dit doen om mij te gedenken” stelt de kardinaal dat binnen   5 jaar de Woord- en Communievieringen in het weekend moeten verdwijnen.

Daarmee stopt de kardinaal met een beleid, dat al lang bestaat en tot veler tevredenheid wordt uitgevoerd. De kardinaal ontneemt veel gelovigen de mogelijkheid om in het weekend de hostie te ontvangen.

Tevens kiest de kardinaal ervoor om alleen priesters in te zetten en diakens, pastoraal werkers en daartoe opgeleide leken buiten te sluiten. Hiermee ondergraaft de kardinaal met dit nieuwe beleid ook nog eens de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen. Om die reden is er veel commotie ontstaan onder bestuurders, vrijwillige voorgangers en gelovigen.

Ook wij vinden dat het bestaande beleid van H. Eucharistievieringen, aangevuld met Woord- en Communievieringen, in het weekend gehandhaafd moet blijven. Dat standpunt is in een petitie weergegeven.

Uw Locatieraad laat weten deze petitie volledig te ondersteunen en zal deze petitie ondertekenen en naar kardinaal Eijk sturen. Tevens willen wij u in de gelegenheid stellen om ook uw stem te laten horen. Daartoe hebben wij de petities achter in de kerk gelegd en kunt u tot en met zondag 8 januari een petitie ondertekenen en naar de kardinaal sturen. Zoals op de petitie is aangegeven kunt u die per post of digitaal verzenden, of inleveren bij het secretariaat, dan worden deze gezamenlijk verstuurd.

We vertrouwen er op, dat de kardinaal naar zijn parochianen luistert en dat hij op zijn schreden terugkeert en het huidige beleid handhaaft zolang er onvoldoende priesters zijn om in elke geloofsgemeenschap een H. Eucharistieviering te verzorgen.

Parochiebestuur, Locatieraad
Geloofsgemeenschap Sint Antonius van Padua, te Nijverdal,
Parochie Sint Marcellinus.

Naam  …………………………………..

U kunt deze  ook uitprinten en ondertekenen en dan inleveren bij het secretariaat van de
St. Antonius van Paduaparochie 

Kijk ook op www.kerkpetitie.nl  (deze kunt u dan digitaal verzenden!)