Activiteiten

De Molukse geloofsgemeenschappen - 00:00

27-06-2022 - Nijverdal

Broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,

In de regio Nijverdal/Hellendoorn heeft in de afgelopen maanden een aantal overleggen plaatsgevonden tussen de plaatselijke predikanten/voorgangers van diverse geloofsgemeenschappen. Er is een initiatief ontstaan de plaatselijke geloofsgemeenschappen te presenteren over haar ontstaan om zo elkaar te leren kennen. De Molukse geloofsgemeenschappen te weten; de Molukse Evangelische Kerk (GIM Nijverdal) en de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk mrt 53 zullen als éérsten daarvoor aftrappen.  

Op vrijdag 01 juli wordt u vanaf 18:30 uitgenodigd, om de presentatie bij te wonen bij het Molukse Stichtingsgebouw Bunga Tjandung, gelegen aan de Molukkenstraat te Nijverdal.

De toegang is gratis, u dient zich wel aan te melden. Dit kan tot uiterlijk maandag 27 juni 2022.
U kunt zich opgeven via dhr. Alex Teterissa via het volgende mailadres: teterissa53@hotmail.com of via het mobiele nr:  06-588 598 18.
Vermeldt duidelijk (in de voicemail) uw naam en van welk kerkgenootschap u bent!

Het programma ziet er als volgt uit:

                    18:30 uur   Ontvangst

                    19:05 uur   Opening

                    19:15 uur   Dia presentatie geschiedenis Molukse kerk

                    20:15 uur   Pauze

                    20:35 uur   Vragenronde

21:00 uur   Gezellig napraten

                    21:30 uur   Sluiting.

Wij hopen u op vrijdag 01 juli vanaf 18:30 uur te ontvangen en wij wensen u allen Gods Zegen toe, In Christus verbonden,

Namens :

De Molukse Evangelische Kerk                            Noodgemeente Molukse                                                                                                           
                                                                                 Protestantse Kerk mrt. 53

Ds. L. Kuhurima                                                    Ds. E. Lopulua

Ouderling mevr. N. Lewerissa                              Diaken dhr. F. Nunumete