Activiteiten

Jan Mulder Memorial viering - 10:00

24-10-2021 - Nijverdal

Jan Mulder Memorial Fund . . . 

We hebben  een bijzonder project waar we ons weer voor inzetten tijdens onze jaarlijkse JMMF viering op: zondag 24 oktober a.s. om 10.00 uur. We hopen van harte dat u weer met ons meedoet en we u mogen verwelkomen tijdens deze viering die zoals gewoonlijk muzikaal wordt begeleid door het Filipijnse koor Himig Natin. Na afloop is er koffie/thee met wat lekkers.

Project Jan Mulder Memorial Fund 2021

De wereldbevolking wordt steeds sneller ouder.
In de Filipijnen zijn er inmiddels 9 miljoen 60 plussers. Er is in de Filipijnen sprake van relatief lage sociale pensioenen. Slechts 32% van de ouderen neemt deel aan een pensioenfonds. Daarnaast heeft nog eens 38% van de ouderen een klein staatspensioen voor behoeftigen, waarvan zij niet rond kunnen komen. 30% van de ouderen heeft helemaal geen pensioeninkomen. 

Ouderen zijn kwetsbaar doordat de meesten van hen gezondheidsproblemen hebben, die deels verbonden zijn aan armoede. De eenzaamheid en depressie onder ouderen neemt toe. 
Door het gebrek aan een goede pensioenregeling, hebben ouderen het moeilijk. Er is vaak sprake van ondervoeding en familieleden zijn ook vaker verminderd in staat om voor hun oudere familieleden te zorgen.

Filipino’s hebben veel respect voor ouderen en zorg voor de arme ouderen is erg belangrijk. Er moet meer bewustzijn komen voor het belang om te zorgen voor kwetsbare, verwaarloosde en onderdrukte ouderen in de maatschappij. We dromen van een maatschappij die goed is voor alle leeftijden. Als we ouderen kunnen voorzien van een basisinkomen, dan geven we ze de kans om te functioneren zonder op hun familie te moeten terugvallen.

Het gebied waar we willen helpen is Payatas. Payatas was een vuilstortplaats vlakbij Manilla, totdat een grote hoop afval instortte en vervolgens in vlammen op ging (met als gevolg veel doden en daklozen). Payatas is de ground zero van deze tragedie. Momenteel is het nog steeds een zeer arm gebied en ouderen zijn de armsten onder de armen.

Met het nieuwe project van het JMMF richten ons dit jaar op het informeren en helpen van ouderen en de rechten die ze hebben. We gaan aan het werk met voedings-, bewegings- en andere programma’s gericht op de welzijnsverbetering. Ook willen we pastorale zorg bieden. 
Daarnaast zijn medische consultaties, gezondheidschecks en een mini apotheek voor de gemeenschap nodig. 

Jan Mulder Memorial Fund 
IBAN: NL74 ABNA 0533 6278 50