Activiteiten

Vieringen op You Tube - 8:56

21-04-2021 - Wierden

Vieringen op YouTube: Sint Jan de Doper Wierden

Mariavieringen

Mariaviering 1 Mariaviering 2                                                               

Themavieringen           

Water Vuur Teken van Verbond

Goede Week en Pasen

Goede Vrijdagviering: De kruisweg Wake bij het graf: Op weg naar Pasen...

 

NIEUW: Rondgang door onze St. Jan de Doperkerk