Activiteiten

Week van Gebed - 00:00

24-01-2021 - Nijverdal

Week van Gebed 2021 voor de eenheid van de kerken         

‘Blijf in Mijn liefde’                      

 

Van 17 t/m 24 januari vindt de Week van Gebed plaats. Christenen in Nederland (en wereldwijd) komen in deze week samen rond het thema ‘blijf in Mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’, voor bezinning en gebed, voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Nijverdal / Hellendoorn zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom.


Op zondag 17 Januari wordt de Week van Gebed in alle kerken onder de aandacht gebracht en de Bijbelse waarde van het gebed benadrukt. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen omtrent corona en de geldende overheidsadviezen. Fysieke aanwezigheid is helaas niet mogelijk, we treffen daarom voorzieningen zodat de diensten thuis online gevolgd kunnen worden.

Maandag 18 januari verzorgt ‘Beth Shalom’ een online gebedsavond waarin we samen bidden voor kerk en wereld, Fred Noordstar leidt de avond, tijdstip 19.00 – 20.00u. Deelname kan door een e-mail te sturen naar tichelermarcel@gmail.com, de link wordt dan toegestuurd.

Dinsdag 19 januari staat de Kleine Kapel, Noetselerweg 55, tussen 8.00 en 19.00u open voor individueel gebed. Via e-mailadres wkaljouw@solcon.nl kan worden ingeschreven per gebedsblokje van een uur. Van 19.00 tot 20.00u sluit  ds. Wil Kaljouw de gebedstijd af met een online avondviering. De viering is te volgen via de link op www.pgnijverdal.nl / facebookpagina ‘Kleine Kapel Noetsele-Nijverdal’.

Woensdag 20 januari is er een online gebedsavond ‘bidden met muziek’ in de Vrij Evangelische Gemeente, verzorgd door ds. Laura van Weijen, tijdstip 19.00-20.00u. De avond is te volgen via de link op www.veg-nijverdal.nl.

Donderdag 21 januari wordt in de ‘Oale Grieze’ in Hellendoorn, een avond met liturgisch gebed verzorgt door Gerard Legtenberg en ds. Jan Dirk Wassenaar, tijdstip 19.00 tot 20.00u. De avond is te volgen via de link op www.pghellendoorn.nl.

Vrijdag 22 januari wordt een speciale online avond over gebed georganiseerd voor en door jongeren,  o.l.v. ds. Albert Jan Holsappel van ‘de Levensbron’, vanaf 19.30u. Deelname kan door een e-mail te sturen naar predikant@delevensbron-nijverdal.nl, de link wordt dan toegestuurd.

De Week van Gebed wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in ‘de Levensbron’, op zondag 24 januari. Ds. Eli Lopolua en ds. Lennart Aangeenbrug gaan hierin voor, de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het combo van ‘de Levensbron’. Tijdens de dienst is er een symbolisch moment met vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Tijdstip van 19.00 – 20.30u.
De dienst is te volgen via de link op www.delevensbron-nijverdal.nl 

De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. 
Voor informatie kunt u terecht bij Laura van Weijen (0548-615528 / lvanweijen@gmail.com ) of
Marcel Ticheler (0548-619647 / tichelermarcel@gmail.com)

Kijk ook op de website van de Raad van Kerken: http://www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl/