Het laatste nieuws

Bezinning en bemoediging

22-02-2021

Vastentijd: bewuster leven en geloven We zijn de Veertigdagentijd of Vastentijd begonnen. Veertig dagen ter voorbereiding op het Paasfeest. Vroeger was het een periode van nadrukkelijk minder en anders eten. Ook viel de traditionele voorjaarsschoonmaak in deze tijd. Tijd van schoonmaak en opruimen van buiten en van binnen. Het gaat dan niet alleen...
Lees verder

Eusebius bisdom zomerkampen

22-02-2021

In 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 5 augustus. KINDERKAMP ‘Vrienden voor het leven’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar) Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk....
Lees verder

Vier Pasen!

19-02-2021

Pasen valt dit jaarop 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website.De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én...
Lees verder

Brief voor de Veertigdagentijd

19-02-2021

‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’ Brief voor de Veertigdagentijd 2021 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht Lees hier de brief:Brief voor de Veertigdagentijd
Lees verder

Gebedskaart Aswoensdag

16-02-2021

Voor mensen die graag stilstaan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen is een gebedskaart uitgebracht.Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd. Klik hier voor de gebedskaart:Lees verder

Livestream viering Aswoensdag

16-02-2021

LIVESTREAM VIERING

Aswoensdagviering vanuit deH. Dionysius te Rijssen. Voorgangers: pastor J. Weldam en diaken G. Legtenberg Woensdag 17 februari 2021, aanvang 9.00 uur

Klik hier:Aswoensdagviering
Lees verder

Bezinning en bemoediging

09-02-2021

Vastentijd …
Vasten betekent je iets ontzeggen. Ik denk dat het afgelopen jaar helemaal in het teken stond van vasten. Niet zes weken maar een heel lange tijd hebben we ons veel moeten ontzeggen. En heel veel mensen zijn het wel een beetje moe. Dat is ook wel te begrijpen want we moesten en moeten nog steeds leven met het feit dat we
Lees verder

Blijf in mijn liefde

25-01-2021

De Week van gebed voor eenheid 2021: #blijfinmijnliefde De afgelopen week vierden we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit keer was het thema #blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep van Jezus Christus zelf uit Johannes 15, 9-17 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik
Lees verder

Wijziging week van gebed

14-01-2021

Wijziging week van gebed donderdag 21 januari In het kader van de week van gebed zou er in de Sebastianuskerk een viering zijn op donderdag 21 januari In verband met corona gaat deze viering niet door maar is verplaatst naar de protestante kerk omdat daar de mogelijkheid is uit te zenden via de live-stream. De avond is te volgen via de...
Lees verder

Week van gebed voor de eenheid 17 t/m 24 jan

06-01-2021

“BLIJF IN MIJN LIEFDE” Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. De Week van gebed begint traditioneel met een oecumenische viering. Dit jaar is deze voorbereid door de zusters van de oecumenische...
Lees verder

Nieuwjaar

04-01-2021

Livestream vieringen Oud- en nieuwjaarsdag

28-12-2020

LIVESTREAM VIERINGEN

Oudjaarsdag 31 december, 17.00 uur Vesperviering vanuit Schalkhaar: Voorgangers pastor Gauthier de Bekker en Clazien Broekhoff p.w.
Nieuwjaarsdag 1 januari, 10.30 uur vanuit Rijssen: Voorgangers pastoor Ronald Cornelissen en diaken Marc Brinkhuis, Eucharistieviering
Lees verder

Livestreamvieringen Kerst

24-12-2020

Kerstvieringen in coronatijd In verband met de maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten dat in onze kerken dit jaar geen Kerstvieringen plaats kunnen vinden. In een Kerstviering waar normaliter vele honderden parochianen komen is het voor onze vrijwilligers niet te doen vele mensen te moeten teleurstellen aan de deur....
Lees verder

Liturgieboekjes voor kerstmis

22-12-2020

Deze handreiking is bestemd voor allen die thuis willen bidden en/of zich willen voorbereiden op de viering in de eigen parochiekerk. Nu de situatie weer moeilijker wordt en de groepen die naar de kerk gaan,weer kleiner worden, houden wij vol. Ook al weten we geen weg, God wijst ons de weg. Bidt voor allen.
Als u op de link (verbinding)hieronder...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

21-12-2020

Geen plaats in de herberg… Op Kerstavond zitten de kerken vol. Ieder jaar lezen we het bekende kerstevangelie waarin we horen dat Jozef en Maria zich moeten laten inschrijven in Bethlehem. Een lange vermoeide reis. Daarbij is Maria hoogzwanger. Aangekomen in Bethlehem kunnen ze geen plek vinden om te verblijven. Er was voor geen hen geen
Lees verder

Vier Kerstmis

21-12-2020

“Wij vieren met Kerstmis dat God zich tot onze naaste heeft gemaakt doordat zijn Zoon mens is geworden, als kind is geboren in Bethlehem”, zegt kardinaal Eijk. “Dat God in Christus onvoorwaardelijk van ons houdt en dat God zijn menslievendheid op aarde heeft laten zien”, zeggen bisschop De Korte en bisschop Van den Hout op hun...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

15-12-2020

Werkplaatsen Ik droom van werkplaatsen waar mensen met elkaar
de werkwoorden kunnen uitoefenen
die het leven en werken van Jezus richting geven.

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen met elkaar kunnen samen-zijn
in het luisteren naar elkaar,
in het zicht krijgen op de eigen
Lees verder

Viering van barmhartigheid

11-12-2020

Viering van Barmhartigheid in de Sint Jan de Doperkerk te Wierden. Als voorbereiding op Kerst wordt er in de Sint Marcellinusparochie een ‘Viering van Barmhartigheid’ gehouden. Parochianen uit alle geloofsgemeenschappen van de parochie zijn welkom voor deze viering op woensdagavond 16 december om 19.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk
Lees verder

Bezinning en bemoediging

30-11-2020

Beste parochianen, Afgelopen weekend was het de eerste zondag van de Advent.
Als teken daarvan ontsteken we de eerste kaars op de Adventskrans.
Kleine lichtjes zijn het nog, maar ze wijzen vooruit naar wat komt.
Deze lichtjes zeggen het is tijd om even stil te staan, om op te houden waar we zo druk mee zijn en om voorbereidingen...
Lees verder

Advents- en kersttijd kalender 2020

26-11-2020

Binnenkort begint de adventsperiode en de kersttijd. In de adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus, te ontvangen. Om vervolgens...
Lees verder

Bezinning en bemoediging EVEN IETS VAN GOD

16-11-2020

Een arm om je heen als je moe bent en koud
Een mens die je troost en die veel van je houdt
Een hand in jouw hand als je niet durft te gaan
Een stem die je roept als je eenzaam blijft staan

Een blik vol begrip als je voelt het gaat mis
Een mens die juist komt als er niemand meer is
Een woord dat je raakt...
Lees verder

Jongeren collecte

12-11-2020

Bemoediging en bezinning

02-11-2020

Allerheiligen en Allerzielen Midden in de herfst vallen twee bijzondere kerkelijke dagen. Op 1 november is het Allerheiligen en gedenken we allen mensen die ooit als martelaar of heilige erkend zijn door de kerk. Een dag later met Allerzielen gedenken we alle overleden gelovigen. Allerzielen is de laatste jaren steeds meer een algemeen gedenkdag
Lees verder

Woord van bemoediging van de bisschoppen

26-10-2020

Het aantal coronabesmettingen liep de laatste weken schrikbarend op. In deze video reageren de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat met een woord van bemoediging.

Klik hier: Woord van bemoediging van de bisschoppen

De vieringen in onze kerken

22-10-2020

De vieringen in onze kerken, update per 21 oktober 2020. We mogen vieren in onze kerken met max. 30 personen, in ieder geval t/m het weekend van 14/15 november. Voorgangers, assistenten en koorzangers worden hierin niet meegeteld. Voor koorzang geldt: max. 4 personen. Reserveren voor de vieringen is hierdoor verplicht, dat kan via deze website,...
Lees verder

ALLERZIELENVIERING 2020

21-10-2020

In de Allerzielenviering, welke via een livestream zal worden uitgezonden, zullen de overledenen van de Sint Marcellinusparochie worden herdacht. In deze viering zullen de pastoraal werkers Wilhelmien Wichers Schreur en Jeannette Koopman samen met vrijwilligers van onze 7 geloofsgemeenschappen voorgaan. De gebedsintenties die parochianen hebben
Lees verder

Bezinning en bemoediging Allerzielen

19-10-2020

Allerzielen
We gedenken met Allerzielen de mensen die ons zo dierbaar zijn.
Maar het is ook goed om stil te staan bij de mensen
die verder moeten met hun leven.
Zij moeten hun weg vervolgen.
Een weg die hen vaak zwaar valt
met de pijn van het gemis in hun hart.
Het verlies van een dierbare voelt nog
Lees verder

Coronaprotocol vanaf 12 oktober

10-10-2020

Zaterdag 10 oktober heeft de bisdomstaf besloten het aantal kerkgangers per viering te beperken tot 30 personen. Voorgangers, assistenten en koorzangers worden hierin niet meegeteld. Omdat het niet mogelijk is de parochianen hiervan op tijd op de hoogte te stellen gaan we dit weekend soepel om met het max. van 30. Reserveren voor de vieringen vanaf...
Lees verder

N.a.v. gesprek met min. Grapperhaus

07-10-2020

Minister Grapperhaus heeft maandag 5 oktober gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO). Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan. De R.-K. Kerk...
Lees verder

Oktober Rozenkransmaand

05-10-2020

Oktober Rozenkransmaand In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571)...
Lees verder

Kardinaal Eijk richt het woord tot u:

01-10-2020

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht Broeders en zusters, De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen...
Lees verder

De stilte verbreken

27-09-2020

Mijn toog en superplie heb ik voor onbepaalde tijd aan de wilgen gehangen. De voornaamste reden is dat ik mijn ouders regelmatig wil kunnen blijven zien. Daarom blijf zo veel mogelijk in zelfquarantaine, want ze zijn beiden risicopatiënt. Verder heb ik, zo bleek na een paar aanvallen, sinds enige tijd last van migraine. Totdat dat enigszins onder...
Lees verder

Bezinning en bemoediging

22-09-2020

Woord van bemoediging naar Psalm 23 Omdat de Heer mijn herder is, mijn hoeder, daarom zal ik nooit iets te kort komen. Hij immers zorgt voor een plek om te rusten, aan de oevers van zeeën en meren, daar waar stilte is en bezinning. Daar leef ik op, daar ontvang ik moed om verder te gaan op wegen die ik niet ken. Hij
Lees verder

Uitvaart kardinaal Simonis op 10 september

09-09-2020

De Eucharistie ten uitvaart van Adrianus Johannes kardinaal Simonis wordt gevierd op donderdag 10 september om 11.00 uur in de Sint Catharina kathedraal te Utrecht. De emeritus aartsbisschop van Utrecht overleed op 2 september. Omroep KRO-NCRV zal de uitvaartplechtigheid live uitzenden.

Parochieavond

08-09-2020

Op woensdag 16 september wordt in uw kerk een parochie-avond gehouden. Het thema van deze parochie-avond is de toekomst van het pastoraat in onze Marcellinusparochie. We zullen stil staan bij de feitelijke situatie in het bisdom, de Marcellinusparochie en uw locatie in het bijzonder. We gaan graag met u in gesprek wat dit voor ons betekent in de
Lees verder

Bezinning en bemoediging

07-09-2020

DRTV Raak me niet aan! Anderhalve meter afstand, elkaar niet begroeten met een handdruk, laat staan met een kus of een omhelzing. Het blijft wennen voor de meeste mensen. Voor een minister, voor mijn ouders, voor wie niet? Zelfs na al die maanden blijft het onwennig. Op bezoek gaan bij een familie die je goed kent, moeder is net overleden, en
Lees verder

Klik hier voor het archief.