Raad van Kerken Nijverdal

Deelnemende kerken:
In Nijverdal:
De Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Vrije Evangelische Gemeente, de geloofsgemeenschap St. Antonius van Padua, de Molukse Protestantse Kerk, de Molukse Evangelische Kerk en het Leger des Heils.
Uit Hellendoorn zijn aangesloten:
- de Protestantse Kerk en de geloofsgemeenschap St.Sebastianus.
Dienstbetoon aan de samenleving:
De Raad van Kerken stelt zich present aan de samenleving om te getuigen van haar inspiratie, maar ook om dienstbaar te zijn naar die samenleving.
In december organiseert de Raad sinds enkele jaren de Kerstpakkettenactie. Bij verschillende kerken kunnen mensen Kerstpakketten afgeven die vervolgens worden verdeeld onder asielzoekers en anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een actie die zowel voor de ontvangers als voor de gevers verrijking is.
Ook de jaarlijkse Volkskerstzang is een traditie die door velen hoog wordt gewaardeerd. In de weken voor Kerst en voor Pasen worden korte berichtjes geplaatst in het Twents Volksblad die wijzen op de betekenis van Christus in het leven van mensen.
Voorafgaand aan de Dodenherdenking op 4 mei bij het monument voor gevallenen organiseert de Raad al enkele jaren een herdenkingsdienst voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Website Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn. www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl
Hierop kunt u activiteiten en informatie vinden over wat de Raad doet en waar zij zich mee bezig houdt. Ook vindt u hier allerlei publicaties en activiteiten die van belang zijn om te weten.
Natuurlijk is het ook mogelijk om activiteiten, informatie of publicaties die spelen in uw geloofsgemeenschap door te geven en eventueel te laten plaatsen op onze website.
Dit kunt u sturen aan info@raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl
 

Contactpersonen

Giel Jansen

Klik hier om naar Innovatief pastoraat te gaan