Samenwerking

Ons logo sluit aan bij wat wij voorstaan
Verbondenheid - Openheid - Herkenbaarheid -Vrolijkheid

  • Het kruis als symbool, niet alleen gefocust op het lijden, maar juist op verlichting. Vandaar de kleur wit als centrale kern.
  • Daaromheen kleuren voor het verbinden van alle mensen zonder voorbehoud.
  • Associëatie met glas in lood en het licht wat er door heen valt.
  • De witte kern met 4 binnenkomende wegen bij de kerk.
  • De open kerk is weer verbonden met de wegen, het kruis en de kleuren.

Wij proberen samen te werken en contact te houden met zoveel mogelijk instanties en verenigingen in Bornerbroek.

Nieuwe intiatieven

Brooker ontbijt
Ieder jaar is er kort voor de zomervakantie een Brooker ontbijt in het Dorpspark. De activiteietencommissie van 't Kulturhus organiseert dit in samenwerking met de St. Stephanus. We beginnen met een viering, daarna een gezamenlijk ontbijt en na afloop een klein concert door een muziek- of zanggroep


Kerstmarkt
Jaarlijks is er in december een kerstmarkt georganiseerd door de Stichting Kerstmarkt. De St. Stephanuskerk werkt hier ook aan mee. Tijdens de kerstmarkt is er in de kerk een expositie en wordt muziek verzorgd door koren en fanfare.