Bezoeken medeparochianen

Bezoeken medeparochianen
Wie zijn wij en wie bezoeken we? We zijn een groep van 16 dames die dit werk willen realiseren. Om het bezoekwerk zo goed mogelijk gestalte te geven, hebben we voor de start gezamenlijk een cursus gevolgd. Ook nu volgen we themabijeenkomsten en mogelijk een vervolgcursus, om ons te bezinnen “waar we mee bezig zijn”. Wie bezoeken wij? Mensen binnen onze parochie in Nijverdal die daar behoefte aan hebben. En jubilarissen 25 – 40 – 50 jaar gehuwden, 75-jarigen, 80-jarigen en daarna ieder volgend jaar. Daarnaast gaan we naar de verzorgings- en verpleeghuizen, De Hoge Es, De Parallel, De Blenke, Duivekate en Krönnenzommer. Op de Hoge Es en De Parallel worden de Eucharistievieringen verzorgd door pastor Weldam met behulp van dames van onze werkgroep. Tot slot proberen wij vervoer te regelen voor ouderen of gehandicapten die de H. Mis /Woord&Communieviering op de eerste dinsdag van de maand willen bijwonen. Hebt u vragen, wensen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de coördinatie van deze bezoekersgroep. Mw. A. Mengerink.

Contactpersonen

Mw. A. Mengerink

Klik hier om naar Nabijheid te gaan