Geloofsorientatie

Deze cursus is in principe opgestart voor ”gemengd verkerenden” waarvan de niet-katholieke partner te kennen heeft gegeven meer van het geloof van zijn/haar partner te willen weten en/of in de katholieke kerk wil worden opgenomen alvorens zij hun huwelijk willen sluiten. In tien tot twaalf bijeenkomsten wordt de geloofsbelijdenis uitgespit. Daarnaast is er ruim aandacht voor de sacramenten met extra aandacht voor het Heilig Vormsel, omdat gedoopten door dit sacrament opgenomen worden in de Katholieke Kerk. Ook is er aandacht voor liturgie en de kerkelijke hiërarchie.De laatste bijeenkomst wordt grotendeels in de kerk doorgebracht, waarbij uitleg gegeven wordt over allerlei dingen die bij velen vragen oproepen. Afsluitend wordt de kardinaal schriftelijk om toestemming voor toetreding tot de Katholieke Kerk gevraagd. Dan wordt in een prachtige viering (een zondag om 10.00 uur) de kandidaat eventueel gedoopt en in ieder geval gevormd en doet men gezamenlijk de 1e H. Communie. Met nadruk zij vermeldt dat deze cursus door iedere gemotiveerde gevolgd kan worden.
 

Contactpersonen

Parochiesecretariaat

Klik hier om naar Werkgroepen te gaan