Administratie

Financiële administratie
De penningmeester van de locatieraad verzorgt de financiële administratie. Hij wordt hierbij ondersteund. De penningmeester zorgt ook voor de begrotingen en jaarrekeningen en heeft contact met de penningmeester van de Sint Marcellinusparochie.
Contact: penningmeester.locatieraad@stephanusbornerbroek.nl 


Kerkleden administratie
In Navision worden de kerkleden bijgehouden. Er is een nauwe samenwerking met het secretariaat betreffende de ledenadministratie. In januari worden de adressen aangeleverd voor de aktie kerkbalans.
Contactsecretariaat@stephanusbornerbroek.nl


Aktie Kerkbalans
In januari worden de enveloppen bezorgd bij alle leden van de St. Stephanus Geloofsgemeenschap. Een week later worden deze weer opgehaald. Zij treffen de voorbereidingen, informatie via allerlei kanalen en handelen na binnenkomst alles af met de penningmeester en de kerkledenadministratie.
Contactlocatieraad@stephanusbornerbroek.nl


Wijkcollectanten
Zij zorgen voor het bezorgen en het ophalen van de enveloppen bij de Aktie kerkbalans. Daarnaast verzorgen zij ook eventueel tussentijdse brieven bij de parochianen.
Contact: secretariaat@stephanusbornerbroek.nl


Secretariaat
In het secretariaat gebeuren allerlei ondersteunende werkzaamheden zoals:

 • Roosteren lectoren, koren en collectanten
 • Ondersteuning kerkledenadministratie
 • Kopiëren (typen) diverse boekjes voor vieringen
 • Contact met parochianen
 • Verwerken gebedsintenties
 • Doopaanvragen verwerken
 • Huwelijksaanvragen verwerken
 • Overlijden. Contact met werkgroepen en pastores
 • Graf met familie uitzoeken
 • Diverse registers invullen
 • Bestellen kaarsen, hosties, misboekjes, kantoorartikelen enz.
 • Nieuwe parochianan aanschrijven
 • Beheer kerkradio
 • Contact kerktaxi

Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl