Goede Vrijdag The Passion Albergen 2016

25-03-2016

Passie is een andere manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. De man die alles droeg, helpen dragen. Met popmuziek, toneel en een verlicht kruis lopen we ongeveer vier kilometer van het verraad tot voorbij de dood. Langs het lijden van onze tijd, van elke tijd, van elke mens.

Loop jij mee?

Door Passie willen we in de H. Pancratius parochie op een bijzondere wijze Goede Vrijdag beleven.
Het lijden en sterven van Jezus. In een tocht van ongeveer anderhalf uur komt het allemaal voorbij.
Het verraad, de spot, de pijn, het dragen van je eigen kruis, de last van het kruis van de ander. Het lijden
is niet ver van ons. Staan we er bij en kijken we alleen of doen we zelf iets, zoals ook Jezus deed. Blijven wij staan bij het verraad, of de veroordeling?  Bij de dood of de radeloosheid? Of pakken we aan, zetten we onze schouders er onder? Langzaam wordt de schemer donker. En wij strekken ons uit naar het licht.

Draag het kruis…         
Loop mee, doe mee!            
vrijdag  25 maart  18.30 uur-20.30 uur

vanaf de ijsbaan en MFA Albergen (Weemselerweg 1) via een rondgang  
naar de Pancratiuskerk  aan de Phillippus Robbenstraat te Albergen.

Jong en oud:

Het is een avond voor iedereen, voor alle leeftijden.

Route: 

We zullen ruim 4 km lopen.

Na het 'verraad' door Judas  en de 'veroordeling' van Jezus lopen we met een verlicht kruis via de  Weemselerweg richting het kanaal. Hier steken we over en we lopen langs het kanaal richting de Zenderseweg en deels terug.       
Via de Kanaalweg en de Molendijk naar de Zenderseweg om vervolgens via de Hobergenstraat en de Philippus Robbenstraat te eindigen in de Pancratiuskerk te Albergen.

Onderweg komen we langs diverse staties en zullen verschillende koren zingen. In de kerk staan we stil bij de ‘kruisiging’ van Jezus en de opgang naar Pasen.

Parkeren:

Parkeren kan op de parkeerplaats bij de kerk, bij de Danne aan de Hobergenstraat en op de parkeerplaats bij Morshuis. Gelieve NIET te parkeren aan de Weemselerweg en het laatste stuk Hobergenstraat/Philippus Robbenstraat in verband met de route.

Slecht ter been:
Mocht je mee willen doen, maar de tocht lopen gaat niet lukken: vanaf ongeveer 19.30 uur zullen onder leiding van het koor Cantabilé de teksten worden voorgedragen die tijdens de tocht worden gebruikt. Daarbij zingen ze alvast enkele liederen tot de wandelaars binnenkomen. De route is geschikt voor gebruikers van rolstoel

of rollator mits de conditie dat toelaat.

Medewerking:
Naast een hele brede groep van vrijwilligers werken mee: de koren Courage, Cantiamo, Carpe Diem, Cantabilé, popkoor Vasse, toneelverenigingen, Slagwerkgroepen van St. Jozef  Reutum en Dr. Schaepmanharmonie Tubbergen, technici, uitvaartverzorger Hams,  Scouting Vasse, het pastorale team en vele anderen.

Info: 06-20432661 of 06-20486904