Studiedag dirigenten 2017 Rijssen

01-03-2017

Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek                               

Op zaterdag 18 maart organiseert de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) afdeling Utrecht in de Sint Dionysiuskerk Rijssen (Rozengaarde 51) een studiedag voor dirigenten met als thema: ”De psalmen en de vaste gezangen”. Er wordt gekeken naar de exacte liturgische functie hiervan en hoe de dirigent er zorg voor kan dragen dat deze functioneel tot hun recht komen. Hoe te werken bij samenzang met de kerkgangers in combinatie met de plek van het koor en de akoestiek in de kerk?

In het ochtendprogramma wordt vooral gekeken hoe de dirigent zijn slagtechniek zo functioneel mogelijk hierin kan gebruiken. In de middag wordt er vanuit de praktijk gewerkt samen met leden van het parochiële koor.

De studiedag wordt geleid door Ronald de Haan, start om 10u (inloop vanaf 9.30u) en duurt tot 15u.

Koffie/Thee is voor eigen rekening (€1, -). Deelnemers dienen zelf een lunchpakketje mee te brengen.

De kosten bedragen € 27,50 en dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL69INGB0000 582039 t.n.v. NSGV Utrecht o.v.v. “studiedag dirigenten 2017”

Eventuele deelnemers kunnen zich inschrijving tot 9 maart a.s. en is pas definitief zodra het lesgeld is voldaan.

 

Om het praktijkgedeelte mee te maken, van 12.30 – 14.30u, nodigen wij u uit om te komen luisteren en te ervaren hoe in een prachtige kerk, dirigenten het aangeleerd wordt om voor een koor te gaan staan.

Voor informatie een aanmelding: 030 698 25 79 of post@nsgv-aartsbisdom.nl