Activiteiten

het Leerhuis - 19:30

28-11-2018 - Nijverdal

Martin Los is pastoor, gewezen dominee, werkzaam in de katholieke kerken van Vleuten en van de Meern. Zijn werk is zijn leven. Hij schrijft pastorale verhalen, twittert en blogt over zijn bevindingen en is ook op Facebook te vinden. De rituelen waarin heel de mens- alle zintuigen- meedoet is een heel intense beleving. Daar hecht hij grote waarde aan.

Rouwverwerking. . . 
‘Life is not a problem to be solved but a mystery to be lived’. Dit was de wijsheid die Rosa Los probeerde toe te passen in haar leven, óók toen ze door een ernstige ziekte getroffen werd.
Martin Los, vader èn pastoor, schreef een boek over zijn dochter, haar leven en hoe ze met haar ziekte en naderende levenseinde omging, maar ook over zijn eigen gevoelens van verdriet en onmacht: Rouw op mijn dak.

Ook rouw om je kind of een geliefde is niet een probleem dat om een oplossing vraagt, maar om doorleefd te worden. Nodig is dat we verdriet en gemis niet wegstoppen. We kunnen ons op een nieuwe manier verbinden met onze gestorvenen, ze trekken in ons hart met ons mee. Los schrijft vanuit zijn pastorale ervaring, maar ook vanuit zijn eigen rouw als vader. Ook komt God op een verrassende wijze ter sprake. Aan de hand van zijn boek zal Los verschillende onderwerpen aan de orde stellen die kunnen helpen anders met verlies om te gaan. Zijn boek, emotioneel maar toch licht van toon, laat zien dat we mogelijk getroost huiswaarts kunnen gaan.

Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal, 0548-612796. Aanvang 19.30 uur, Bijdrage 6 euro